​Trwa nadzwyczajne posiedzenie przedstawicieli państw członkowski Unii Europejskiej w ramach tzw. mechanizmu kryzysowego. Spotkanie dotyczy nowej odmiany koronawirusa zidentyfikowanej i rozprzestrzeniającej się w Wielkiej Brytanii.

Nadzwyczajne spotkanie przedstawicieli państw członkowskich Unii Europejskiej zwołała niemiecka prezydencja UE. Posiedzenie odbywa się w formie fizycznej w Brukseli. Uczestniczą w nim eksperci ze wszystkich krajów Unii. To forma spotkań organizowanych w sytuacjach kryzysowych, w przypadku poważnych i trudnych sytuacji np. zamachów terrorystycznych, czy klęsk żywiołowych. Uzgodnienia w ramach tego mechanizmu pomagają w sposób szybki i skoordynowany podejmować decyzje polityczne na szczeblu UE. 

Rozmowy dotyczące nowego szczepu koronawirusa trwają

Dyskusja dotyczy ewentualnej wspólnej reakcji na pojawienie się nowej mutacji koronawirusa. Jest to także okazja do wymiany informacji.

Oprócz Wielkiej Brytanii, także w innych państwach pojawiły się pojedyncze przypadki nowej mutacji koronawirusa. 

Wiele krajów takich jak Belgia, Holandia, Polska czy Niemcy już podjęło decyzje o wstrzymaniu połączeń lotniczych z Wielką Brytania. 

Komisja Europejska nie koordynuje tych działań. KE nie chciała się podjąć działań koordynujących, bo by tego nie udźwignęła politycznie - przekazał naszej dziennikarce Katarzynie Szymańskiej-Borginon dyplomata UE. 

To należy do kompetencji państw członkowskich - stwierdził natomiast rzecznik KE Stefan de Keersmaecker. 

KE koordynuje natomiast zakup i dystrybucję szczepionek. Po spodziewanej dzisiaj po południu decyzji Europejskiej Agencji ds. Leków w sprawie szczepionki przeciwko Covid-19 wyprodukowanej przez amerykańską firmę Pfizer i niemieckiego partnera tej korporacji, spółkę BioNTech - to KE musi wydać decyzję o dopuszczeniu substancji na unijny rynek.

Opracowanie: