Za ósmoklasistami drugi dzień egzaminów. Uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych zmierzyli się dziś z matematyką. Na RMF24.pl po godz. 13 pojawią się arkusze Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wraz z propozycjami odpowiedzi opracowanymi przez nauczycieli.

Ponad 360 tys. uczniów ósmych klas szkół podstawowych w środę o godzinie 9 rozpoczęło pisemny egzamin z matematyki. We wtorek uczniowie pisali egzamin z języka polskiego, w czwartek będą pisać egzamin z języka obcego.

Egzamin z matematyki trwał 100 minut. Dla uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu, np. dla uczniów z dysleksją - do 150 minut.

Było trochę geometrii, ułamki i sporo zadań prawda-fałsz - mówili po wyjściu z egzaminu uczniowie lubelskiej "dwójki". Dzisiejszy egzamin okazał się łatwiejsze niż próbny - stwierdziła w rozmowie z naszym dziennikarzem jedna z ósmoklasistek.

Kilku uczniów narzekało na otwarte zadanie na prędkość, droga, czas. A mi kłopoty sprawiło zadanie o karmie dla psa - mówiła jedna z uczennic.

Egzamin ósmoklasisty to konsekwencja wprowadzenia reformy edukacji - wydłużenia nauki w szkołach podstawowych z sześciu do ośmiu lat. Przeprowadzany będzie po raz trzeci. Pierwszy raz uczniowie klas ósmych zdawali go w 2019 r.

Na naszych stronach po godzinie 13 będziemy publikować arkusze CKE z egzaminów ósmoklasistów. Dziś będziemy mieć także rozwiązania z matematyki opracowane przez nauczycieli, a jutro propozycję odpowiedzi z języka angielskiego. 

Reżim sanitarny

Egzaminy odbywać się będą w reżimie sanitarnym, zgodnie z wytycznymi sanitarnymi przygotowanymi wspólnie przez Centralną Komisję Egzaminacyjną i Ministerstwo Edukacji i Nauki, a zatwierdzone przez Główny Inspektorat Sanitarny. Są one zbliżone do obowiązujących w tym roku w maju na maturze, w marcu podczas próbnych egzaminów i do egzaminów przeprowadzonych w ubiegłym roku, również w reżimie sanitarnym.

O czym trzeba pamiętać? 

  • Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami Covid-19.
  • Na egzamin nie może przyjść osoba, która przebywa w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
  • Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem. Po zajęciu miejsc na sali egzaminacyjnej uczniowie będą mogli zdjąć maseczki.
  • Przy wejściu do szkoły i w sali egzaminacyjnej powinien być płyn do dezynfekcji rąk.
  • Uczniowie nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, urządzeń telekomunikacyjnych, maskotek.
  • Każdy uczeń ma korzystać z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, itd. Uczniowie nie mogą pożyczać przyborów. 
  • Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin uczniowie mogą przynieść własną butelkę z wodą.

Zawężone wymagania

W tym roku w związku z epidemią Covid-19 i koniecznością prowadzenia przez wiele miesięcy edukacji zdalnej egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych, które zostały ogłoszone w grudniu ub.r., a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej.

Wymagania egzaminacyjne stanowią zawężony katalog wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, które były podstawą przeprowadzania egzaminów w latach ubiegłych.

Prace ósmoklasistów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów, a wyniki przysłane do szkół przez okręgowe komisje egzaminacyjne. Ogólnopolskie wyniki egzaminu ósmoklasisty będą ogłoszone 2 lipca. Tego samego dnia swoje wyniki poznają uczniowie. Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty uczniowie otrzymają 9 lipca.

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Jeśli uczeń z powodów zdrowotnych lub losowych nie będzie mógł przystąpić do egzaminu we wtorek, środę i czwartek, to będzie go pisał w drugim terminie - 16-18 czerwca.

Wynik egzaminu wpływa na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej.