We wtorek od egzaminu pisemnego z języka polskiego ponad 360 tys. uczniów VIII klas szkół podstawowych rozpocznie maraton egzaminacyjny.

Egzamin ósmoklasisty zostanie przeprowadzony po raz trzeci. Po reformie edukacji uczniowie klas VIII pisali go po raz pierwszy w 2019 roku.

  • We wtorek uczniowie będą pisać egzamin z języka polskiego
  • W środę będzie egzamin z matematyki
  • W czwartek będzie egzamin z języka obcego.

Największa grupa ósmoklasistów - 96,66 proc. - zadeklarowała przystąpienie do egzaminu z języka angielskiego. Drugim najczęściej wybieranym językiem jest język niemiecki. Do egzaminu z tego języka przystąpi 2,92 proc. uczniów VIII klasy szkoły podstawowej. Do egzaminu z pozostałych języków obcych (tj. francuskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego i włoskiego) przystąpi łącznie 0,42 proc. ósmoklasistów.

Prace ósmoklasistów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów, a następnie wyniki zostaną przesłane do szkół.

Uczniowie poznają je 2 lipca, a zaświadczenia o wynikach dostaną 9 lipca.

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej

Wynik egzaminu ma wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej. 

Egzamin ósmoklasisty a reżim sanitarny

Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami Covid-19.

Na egzamin nie może przyjść osoba, która przebywa w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem. Po zajęciu miejsc na sali egzaminacyjnej uczniowie będą mogli zdjąć maseczki.

Przy wejściu do szkoły i w sali egzaminacyjnej powinien być płyn do dezynfekcji rąk.

Uczniowie nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, urządzeń telekomunikacyjnych, maskotek.

Każdy uczeń ma korzystać z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, itd. Uczniowie nie mogą pożyczać przyborów. 

Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin uczniowie mogą przynieść własną butelkę z wodą.