Za ósmoklasistami pierwszy z egzaminów kończących szkołę podstawową. Dziś uczniowie zmierzyli się z testem z języka polskiego. Na RMF24.pl publikujemy arkusze Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wraz z propozycjami odpowiedzi opracowanymi przez nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 2 w Lublinie. Sprawdźcie, jak Wam poszło!

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego rozpoczął się o godz. 9:00. Zdający mieli do dyspozycji 120 minut.

Egzamin z języka polskiego składał się - jak co roku - z dwóch części. W pierwszej uczniowie mieli do rozwiązania test, składający się z pytań zamkniętych i otwartych. W drugiej części należało napisać wypracowanie.

Na egzaminie z polskiego uczniowie mieli do rozwiązania 18 zadań. Odnosiły się one m.in. do dwóch tekstów zamieszczonymi w arkuszu: tekstu literackiego i tekstu nieliterackiego. Pierwszy z nich to fragment "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza, zawierający przemowę Sędziego na temat grzeczności. Drugi to fragment tekstu Tadeusza Płużańskiego "Przyjaciel mądrości" o mądrości według Arystotelesa.

Wśród nich były zadania zamknięte i otwarte. Zadania zamknięte to takie, w których uczeń wybiera odpowiedź spośród podanych. Wśród zadań zamkniętych znalazły się m.in. zadania wyboru wielokrotnego, zadania typu prawda - fałsz i zadania na dobieranie. Zadania otwarte to takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź.


Czy zadania były trudne? Przekonajcie się! Poniżej publikujemy w arkusze CKE wraz z propozycją odpowiedzi opracowaną przez nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 2 w Lublinie.

Egzamin ósmoklasisty 2021. Arkusze CKE z języka polskiego. KLIKNIJ, ABY POBRAĆ>>>

Egzamin ósmoklasisty 2021. Odpowiedzi z języka polskiego

Egzamin ósmoklasisty 2021. Kiedy wyniki?


Egzamin ósmoklasisty przeprowadzany jest po raz trzeci - po raz pierwszy uczniowie klas VIII zdawali go w 2019 roku. To wynik reformy edukacji - wydłużenia nauki w szkołach podstawowych z sześciu do ośmiu lat.

W tym roku w związku z epidemią Covid-19 i koniecznością prowadzenia przez wiele miesięcy edukacji zdalnej egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych, które zostały ogłoszone w grudniu ub.r., a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej.

Wymagania egzaminacyjne stanowią zawężony katalog wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, które były podstawą przeprowadzania egzaminów w latach ubiegłych.

Prace ósmoklasistów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów, a wyniki przysłane do szkół przez okręgowe komisje egzaminacyjne. Ogólnopolskie wyniki egzaminu ósmoklasisty będą ogłoszone 2 lipca. Tego samego dnia swoje wyniki poznają uczniowie. Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty uczniowie otrzymają 9 lipca.

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Jeśli uczeń z powodów zdrowotnych lub losowych nie będzie mógł przystąpić do egzaminu we wtorek, środę i czwartek, to będzie go pisał w drugim terminie - 16-18 czerwca.

Wynik egzaminu wpływa na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej.