Jak co roku w okresie Wszystkich Świętych w Poznaniu wprowadzane będą zmiany w organizacji ruchu. Mają one ułatwić dojazd na cmentarze oraz zwiększyć bezpieczeństwo pieszych i kierowców.


Na ulicach w rejonie większości poznańskich cmentarzy przez cały okres Wszystkich Świętych (od 27 października do 4 listopada) wprowadzone zostanie ograniczenie prędkości maksymalnej pojazdów do 30 km/h. W związku z wprowadzeniem zakazu ruchu samochodów ciężarowych (ul. Warszawska do centrum, ul. Arciszewskiego w stronę ul. Ściegiennego, ul. Lutycka, ul. Gnieźnieńska) dla tych pojazdów wyznaczone zostaną objazdy.

Na ul. Droga Dębińska, w rejonie ul. o. Żelazka i giełdy kwiatowej, już od 25 października ustawione zostaną zapory uniemożliwiające wjazd do parku Jana Pawła II. Niebezpieczne parkowanie na poboczu nie będzie też od tego roku możliwe na początkowym odcinku oraz w rejonie zakrętów na ul. Cmentarnej.

Z uwagi na wzmożony ruch samochodowy w rejonach poszczególnych cmentarzy wyznaczone będą dodatkowe miejsca parkingowe - na lewych pasach ruchu i w pasach rozdziału (Górczyn, Miłostowo, św. Antoniego, ul. Grunwaldzka), lub na poboczach ulic (ul. Lutycka, ul. Szczawnicka, ul. Morasko). Parking przy cmentarzu na ul. Ściegiennego przeznaczony będzie w tym okresie wyłącznie na potrzeby niepełnosprawnych.

W celu usprawnienia dojazdu i wyjazdu samochodów na wąskich ulicach wokół niektórych cmentarzy wzorem lat ubiegłych wprowadzony zostanie jeden kierunek ruchu (cmentarze: Junikowo, Jasna Rola, Wiśniowa i Św. Antoniego, ul. Gnieźnieńska). W dniu 1 listopada jednokierunkowe będą też w tym roku ulice: Rzepińska (od ul. Cmentarnej do Małoszyńskiej) i ul. Kordeckiego (od ul. Albańskiej do Węglowej).

Po raz pierwszy w tym roku 1 listopada na części postoju taksówek przy ul. Warszawskiej na Miłostowie umożliwione zostanie krótkotrwałe zatrzymanie samochodów w celu wysadzenia pasażerów. Obok, na wysokości wejścia na cmentarz, utworzone zostanie tymczasowe przejście dla pieszych przez ul. Warszawską.

Ponadto, policjanci pełniący w tych dniach służbę w rejonie cmentarzy będą mogli w razie potrzeby wprowadzać dodatkowe zmiany w organizacji ruchu. W szczególności dotyczy to możliwości wprowadzenia w godzinach dziennych w okresie 29-31 października jednego kierunku ruchu na ul. Cmentarnej i Owczej na Junikowie oraz wprowadzenia już w tym okresie jednego kierunku ruchu i parkowania na odcinku ul. Gnieźnieńskiej od Nivea do ul. Bałtyckiej. W weekend 2-4 listopada Policja może też umożliwić parkowanie na wyłączanych z ruchu pasach ulic: Arciszewskiego, św. Antoniego i Minikowo.

Źródło: Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu