​Dwanaście krajów UE zadawało pytania w kwestii praworządności w Polsce podczas zakończonego wysłuchania w Radzie UE. "Rozwój sytuacji w polskim sądownictwie i rezultaty dotychczasowego dialogu ramach Rady UE niepokoją i będą niepokoić wielu naszych obywateli" - powiedziała za zamkniętymi drzwiami w imieniu Francji i Niemiec francuska minister ds. europejskich Nathalie Loiseau.

Francuska minister powiedziała, że nowe działania w sprawie SN podjęte przez polskie władze, by dostosować się do postanowienia TSUE to "krok w dobrym kierunku". Mamy nadzieję, że od tej pory polskie władze będą stopniowo uwzględniały  niepokoje Komisji Europejskiej - powiedziała Nathalie Loiseau. Francuska minister zaznaczyła, że pozostałe elementy reformy sądownictwa w Polsce nadal wywołują zaniepokojenie co do przestrzegania zasad praworządności.

Loiseau w imieniu Francji i Niemiec wyraziła także pełne poparcie dla działań KE w ramach procedury art.7. Analiza sytuacji praworządności w Polsce jest bardzo pożyteczna - pochwaliła Timmermansa. 

Wypowiedź Francji i Niemiec była utrzymana w tym samym tonie co KE - "to dobry krok, ale niewystarczający". 

Wysłuchanie Polski w Radzie Unii Europejskiej trwało ponad dwie godziny. Wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans powiedział, że choć działania podjęte przez Polskę w sprawie Sądu Najwyższego idą w dobrym kierunku, to nadal są wątpliwości prawne. Stwierdził, że sędziowie SN, którzy wrócili do orzekania formalnie wciąż są na emeryturze, gdyż ustawa o Sądzie Najwyższym nie weszła w życie, bo nie została podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę. Zasłanianie się brakiem podpisu prezydenta w tej sprawie wydaje mnie się bardzo słabiutkim argumentem - komentował wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański.

Timmermans przypomniał także cały szereg wciąż nierozwiązanych kwestii takich jak Trybunał Konstytucyjny, skarga nadzwyczajna, kwestia zwolnień prezesów sądów powszechnych czy nominacje do KRS.. 

Szymański powiedział po wysłuchaniu, że Polska jest zaskoczona i rozczarowana brakiem deklaracji Brukseli o wycofaniu skargi w sprawie Sądu Najwyższego z TSUE.

Opracowanie: