Rozszerzenie Unii Europejskiej na wschód powinno odbywać się bez opóźnień - podkreślają Francja i Niemcy we wspólnej deklaracji opublikowanej po szczycie w Nantes. Według przywódców obu krajów nowa reforma europejskich instytucji powinna zostać przygotowana w porozumieniu z krajami kandydującymi do Unii.

We wspólnej deklaracji, prezydent Francji Jacques Chirac i kanclerz Niemiec Gerhard Schroeder podkreślili potrzebę opracowania konstytucji Unii Europejskiej oraz, szczególnie w kontekście niedawnych zamachów terrorystycznych na Stany Zjednoczone i wojnę w Afganistanie konieczność dalszego zacieśniania współpracy policyjnej i wojskowej pomiędzy krajami Piętnastki. Według obu przywódców, amerykańskie siły szybkiego reagowania, które mają być gotowe do operacji już za dwa lata i liczyć 60 tysięcy żołnierzy, nie powinny ograniczać się do akcji humanitarnych i pokojowych, lecz stanowić również trzon europejskiej obrony. Jednak Chirac i Schroeder przyznali jednocześnie, że najważniejszą rolę odgrywa ciągle NATO. Obaj przywódcy opowiedzieli się również za stworzeniem europejskiej policji.

23:55