Już w wieku 11 lat mózg dzieci osiąga poziom zdolności poznawczych, charakterystyczny dla dorosłych – twierdzą amerykańscy naukowcy. Ich zdaniem, najbardziej gwałtowny okres rozwoju mózgu kończy się jeszcze przed dojrzewaniem.

Te wnioski to owoc badań prowadzonych na grupie 500 dzieci, których rozwój obserwowano od urodzenia do 18 roku życia. Testy pamięciowe, badania ilorazu inteligencji oraz analiza zdolności ruchowych i przestrzennych pokazały, że organizm osiąga pełnie zdolności poznawczych i motorycznych już w wieku 11-12 lat.

Wtedy kończy się najważniejszy okres nabywania nowych umiejętności, a rozpoczyna wolniejszy etap koordynacji tego, czego dziecko zdołało się już nauczyć. Naukowcy porównują to do stopniowego zbierania klocków. Tuż przed dojrzewaniem dzieci mają już komplet i wtedy uczą się, co z nich można zbudować.

Co ciekawe, badania pokazały, że różnice między tempem nabywania umiejętności przez dziewczynki i chłopców są znikome. Podobnie nieznaczne były różnice obserwowane u dzieci z rodzin o różnym statusie materialnym.