Niezwykłe odkrycie w ratuszu niewielkiego francuskiego miasteczka Moissac. Od ponad 200 lat wisiał tam wielki obraz z podobizną króla Ludwika XV. Wszyscy byli błędnie przekonani, że chodzi o pozbawioną jakiejkolwiek wartości kopię portretu władcy.

Przy okazji remontu ratusza miasteczka Moissac koło Tuluzy, urzędniczka robiąca inwentarz znajdujących się tam dekoracji spostrzegła intrygujące miniaturowe napisy i symbole po obu stronach płótna.

Po ich zbadaniu przez ekspertów okazało się, że dwumetrowy obraz, który wisiał w sali zebrań rady miejskiej, nie jest bezwartościową kopią, tylko oryginalnym malowidłem wykonanym na zamówienie króla Ludwika XV i podarowanym muzykom z Moissac. Nikt już jednak dzisiaj o tym nie wiedział, bo nie zachowały się żadne dokumenty na ten temat.

Malowidło nie będzie już dekoracją w siedzibie merostwa. Trafi do miejscowego muzeum jako niezwykle cenny eksponat.

Król Francji Ludwik XV żył w latach 1710-1774. Poślubił córkę polskiego króla Stanisława Leszczyńskiego, Marię. 

Opracowanie: