PKP Intercity od piątku 1 kwietnia wprowadziły nowe zasady wydawania bezpłatnych biletów dla uchodźców z Ukrainy. Z bezpłatnych przejazdów mogą korzystać kobiety, dzieci do 18. roku życia, mężczyźni powyżej 60. roku życia i mężczyźni w wieku 18-60 lat z niepełnosprawnością.

Jak informuje Ministerstwo Infrastruktury, nowe zasady dotyczące wydawanych bezpłatnych biletów dotyczą okresu od 1 do 30 kwietnia tego roku.

Podróż na jakich zasadach?

Dokumentami, które poświadczają prawo obywateli Ukrainy do skorzystania z bezpłatnego przejazdu w komunikacji krajowej są: ukraiński paszport, który potwierdza przekroczenie granicy po 24 lutego 2022 r. lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość, np. dowód osobisty, prawo jazdy, legitymacja studencka wraz z potwierdzeniem nadania numeru PESEL, w którym oznaczono status cudzoziemca jako osoby, która przekroczyła granicę po 24 lutego 2022 r.

Przejazdy obywateli Ukrainy nadal będą odbywały się na podstawie nieodpłatnych biletów dodatkowych ze wskazaniem lub bez gwarancji miejsca do siedzenia. Tak jak dotychczas, bezpłatne podróże będę obowiązywać w 2 klasie pociągów kategorii ekonomicznych (TLK i IC) na terenie całej Polski.

Obywatelom Ukrainy, którzy podróżują do Niemiec, Czech, Słowacji, Austrii albo Węgier jest wydawany nieodpłatny bilet dodatkowy do ostatniej stacji w Polsce. Dalsza podróż odbywa się zgodnie z zasadami przyjętymi przez koleje zagraniczne.

Dotychczas około 1,1 mln obywateli Ukrainy uciekających przed wojną skorzystało z bezpłatnych przejazdów pociągami PKP Intercity. Darmowe przejazdy dla uchodźców z Ukrainy zostały wprowadzone 26 lutego.