Za wielki sukces uznano pielgrzymkę Benedykta XVI do Paryża i Lourdes. W laicyzującej się Francji nie spodziewano się takich tłumów, które przyszły na spotkania z papieżem. Ponad 260 tys. osób uczestniczyło w sobotniej mszy na paryskim Placu Inwalidów. Z kolei w niedzielę w sanktuarium w Lourdes papieża przywitało 150 tys. wiernych.

Pielgrzymka papieża zakończy się w poniedziałek. Francuska prasa już teraz ocenia ją jako wielki sukces papieża. "Benedykt XVI porwał Paryż" - napisał dziennik „Le Figaro”. Z kolei popularny „Le Parisien” napisał o nieoczekiwanym entuzjazmie Francuzów dla papieża.