Pragnę zrobić pauzę, by uznać wstyd, jaki wszyscy odczuliśmy w rezultacie nadużyć seksualnych wobec nieletnich ze strony niektórych księży i duchownych w tym kraju – tymi słowami papież Benedykt XVI przeprosił w Sydney za skandal pedofilii wśród duchownych, który wstrząsnął australijskim Kościołem.

Podkreślił, że księża, którzy dopuścili się przestępstw seksualnych wobec dzieci, muszą zostać ukarani zgodnie z obowiązującym prawem. Wezwał też do otoczenia pokrzywdzonych dzieci szczególną troską i opieką.

Benedykt XVI zapewnił, że krzywdy wyrządzone przez księży nieletnim są jego osobistym cierpieniem. Kościołowi australijskiemu życzył, by ten czas oczyszczenia przyniósł uzdrowienie, pojednanie i jeszcze większą wierność wobec moralnych wymogów Ewangelii.

Sobotnia msza w katedrze w Sydney była jedną z ostatnich uroczystości podczas Światowych Dni Młodzieży, które zakończą się w niedzielę.