Im bliżej 70. rocznicy wybuchu drugiej wojny światowej, tym więcej ataków ze strony Rosji. Znów padły skandaliczne oskarżenia. Rzecznik służby wywiadu zagranicznego Rosji oświadczył, że władze II Rzeczpospolitej aktywnie współpracowały z hitlerowskimi Niemcami i nie odmówiłyby wspólnej wojny z trzecią rzeszą przeciwko Związkowi Radzieckiemu.

Polska wzięła bezpośredni udział w rozbiorze Czechosłowacji, za zgodą III Rzeszy snuła agresywne plany w stosunku do Litwy i - jeśli sądzić na podstawie wypowiedzi różnych polityków - nie odmówiłaby wspólnej wojny z Niemcami przeciwko ZSRR - oświadczył Siergiej Iwanow. Swoją krótkowzroczną polityką Warszawa sama pozbawiła się ewentualnych sojuszników i faktycznie zdolności do przeciwdziałania hitlerowskiej agresji - dodał.