Polski rząd czeka na wyjaśnienia Kremla w sprawie kłamliwego filmu pokazanego przez rosyjską państwową telewizję informacyjną Wiesti. W filmie dokumentalnym zatytułowanym "Sekrety tajnych protokołów" oskarżono nasz kraj o sprzymierzenie się z Adolfem Hitlerem przeciwko Związkowi Radzieckiemu. Miało to się przyczynić do zawarcia paktu Ribbentrop-Mołotow.

W niedzielę przypadła 70. rocznica podpisania tego dokumentu, na mocy którego stalinowski ZSRR i hitlerowskie Niemcy podzieliły Europę Środkową i Wschodnią na swoje strefy wpływów, w tym dokonały rozbioru Polski.