Bardzo się cieszę, ale nie chwalę dnia przed zachodem słońca - tak prezydent Lech Kaczyński komentuje decyzję amerykańskiego Senatu w sprawie zniesienia wiz dla Polaków. Zgodnie z tą decyzją, wizy zostałyby zniesione na 2 lata. Ustawa będzie teraz negocjowana z Izbą Reprezentantów.

Jeśli Izba Reprezentantów potwierdzi tę decyzję, to - jak mówi prezydent - z punktu widzenia relacji polsko-amerykańskich będzie to olbrzymi krok naprzód. Bo jak mówiłem wielokrotnie politykom amerykańskim, to jest właściwie jedyna istotna sprawa, która Polskę i Stany Zjednoczone dzieli.

Bez wiz będzie można jechać za ocean na 2 miesiące. Ambasador Reiter tłumaczy w rozmowie z RMF, że zatwierdzenie decyzji Senatu przez Izbę Reprezentantów oznaczałoby, że ci nasi obywatele, którzy chcą przyjechać do Ameryki, po to aby odwiedzić rodziny, żeby obejrzeć kraj jako turyści, nie potrzebują do tego wizy. Oczywiście to nie uprawnia do tego, aby tu pracować, czy zostać na stałe.

Jak ocenia Reiter, w sensie politycznym i psychologicznym fakt uchwalenia poprawki przez amerykański Senat, daje nam lepsze szanse w Izbie Reprezentantów, która się będzie teraz odnosiła do czegoś już istniejącego, a nie tylko do naszego życzenia, czy naszych próśb.

Choć w uchwalonej poprawce Senat nie wymienia z imienia Polski, ale z jej sformułowań wynika, że chodzi właśnie o nasz kraj. Poprawka włącza do programu ruchu bezwizowego kraje, które spełniają trzy kryteria: są członkiem Unii Europejskiej, militarnie pomagają USA w wojnie w Iraku - dostarczając minimum 300 żołnierzy - oraz nie stanowią problemu dla amerykańskiego aparatu ścigania (chodzi głównie o zagrożenie terrorystyczne). Z krajów, których obywatele muszą podróżować do USA z wizami, obecnie tylko Polska spełnia wszystkie te trzy kryteria. Posłuchaj relacji waszyngtońskiego korespondenta RMF Jana Mikruty:

Już dawno powinniśmy jeździć do USA bez wiz. Mamy nadzieję, że tak się stanie - to opinie jakie usłyszał dziś rano reporter RMF przed amerykańskim konsulatem w Warszawie, od tych, którzy na amerykańska wizę czekają. Cieszymy się z tej decyzji, ale czekamy na więcej - dodają:

MSZ wzmacnia wizowe zabiegi

Polskie ministerstwo spraw zagranicznych chce wzmocnić zabiegi dyplomatyczne w sprawie zniesienia wiz do Stanów Zjednoczonych. Decyzja Senatu USA sprawiła, że polskie MSZ uwierzyło, że zniesienie wiz dla Polaków jest bardzo bliskie. Rzecznik resortu Andrzej Sadoś zapowiada, że służby dyplomatyczne będą teraz jeszcze silniej przekonywać do tego kongresmanów przychylnych Polsce i działaczy organizacji polonijnych. Będziemy dalej lobować amerykańskie środowiska polityczne i liczymy na dalsze wsparcie Kongresu polonii amerykańskiej.

Po poprawce w Senacie staje się to naszym priorytetem - dodał Sadoś: Wiemy, że droga do pełnego zniesienia wiz jest jeszcze bardzo długa, ale wczorajsza decyzja świadczy o pewnym pozytywnym przełomie. MSZ nie potrafi jeszcze określić ile czasu będziemy na tej drodze, a o senackiej poprawce na razie wie tylko z prasy.