Projekt ustawy o zniesieniu wiz dla Polaków udających się do USA został zablokowany w Senacie. Sprzeciw wobec ustawy zgłosił Demokrata Robert Byrd. Kolejne próby przeforsowania ustawy w przyszłym roku.

Wszyscy republikańscy senatorowie popierali tę inicjatywę, ale niestety nie mogliśmy jej jednomyślnie uchwalić z powodu sprzeciwu ze strony Demokratów - poinformował senator Rick Santorum w specjalnym oświadczeniu.

Rzeczniczka senatora Santorum, Christine Schott, powiedziała, że "nie rezygnuje on jeszcze" z prób przeforsowania ustawy. Kolejne nastąpią jednak dopiero w przyszłym roku, gdyż Kongres wkrótce kończy sesję i w styczniu zbierze się w odnowionym - po wyborach - składzie.

Kampanię nacisków na Kongres na rzecz zniesienia wiz dla Polaków prowadzi Polonia amerykańska, pisząc listy i e-maile do senatorów. Projekt ustawy Santorum przewiduje, że Polska byłaby włączona do programu bezwizowego ruchu turystycznego do USA, który obejmuje obecnie tylko 27 krajów, w tym głównie zamożne państwa Europy Zachodniej.

Wizy dla Polaków miałyby być zniesione w uznaniu sojuszniczej pomocy wojskowej, udzielanej Ameryce przez Polskę w Iraku. Senator Santorum reprezentuje Pensylwanię - stan licznie zamieszkany przez Amerykanów polskiego pochodzenia. Mieszka ich tam prawie 825 tys. W całych Stanach Zjednoczonych około 9 milionów obywateli przyznaje się do polskich korzeni.