Liczącego sobie 1400 lat mokasyna znaleźli archeolodzy, szukający na kanadyjskiej północy odpowiedzi na pytania o dzieje życia w tym regionie. Początkowo badacze myśleli, że mają do czynienia z fragmentem torby myśliwskiej.

Jednak po oczyszczeniu i rekonstrukcji znaleziska okazało się, że to bardzo stary but. Odkrycie jest tym bardziej interesujące, ponieważ mokasyn pochodzi z okresu, kiedy między regionem a Europą nie istniały jeszcze żadne kontakty handlowe. But został więc najprawdopodobniej wytworzony przez zamieszkujące te tereny plemię Atapasków.