Piwnicę pochodzącą z końca XIII wieku odkryto w Gdańsku. Archeolodzy nazwali znalezisko Piwniczką Przeora, bo leży na terenie ówczesnego klasztoru dominikanów.

Piwnica to dwa pomieszczenia na planie prostokąta z charakterystycznymi sklepieniami w kształcie kopuł. W każdym z pomieszczeń są cztery narożne kolumny, a w ścianach wejścia.

Te mury, z tej dużej cegły z tą taką jasną zaprawą wapienno-piaskową - opowiada reporterowi RMF Maciej Szyszka archeolog - są przecięte przez mury krużganka klasztoru średniowiecznego z XIV. To dowód – jak tłumaczy – na to, że piwnica powstała jeszcze w XIII wieku. Kolejne dowody potwierdzające wiek piwniczek to zaprawa, na którą układano cegły; właśnie takiej używano w tamtym okresie.