Sąd w Londynie skazał 53-letnią April Casburn, nadkomisarz Scotland Yardu w departamencie zwalczania terroryzmu, na 15 miesięcy więzienia za próbę sprzedaży poufnych informacji tabloidowi "News of the World". To pierwszy skazujący wyrok po policyjnej operacji antykorupcyjnej "Elveden" wymierzonej przeciwko funkcjonariuszom udostępniającym gazetom poufne informacje.

April Casburn kierowała pracami ogólnokrajowej komórki zajmującej się rozpracowywaniem źródeł finansowania działalności terrorystycznej. Informacja, którą przekazała "NotW" 11 września 2010 roku dotyczyła stanu policyjnego dochodzenia w sprawie korzystania przez ten tabloid z usług hakera, który włamywał się do poczty głosowej różnych znanych osób. Casburn z racji obowiązków służbowych miała szczegółową wiedzę o tej sprawie. Tabloid nie wykorzystał jednak jej informacji i nie zapłacił za nią.

Casburn powiedziała reporterowi "NotW", że były redaktor naczelny gazety Andy Coulson, wówczas dyrektor komunikacji urzędu premiera Davida Camerona, jest jedną z czterech osób objętych policyjnym dochodzeniem w ramach operacji "Elveden". Reporter sporządził notatkę dla szefów, w której zaznaczył, że funkcjonariuszka policji chce sprzedać poufną informację dotyczącą dochodzenia w aferze podsłuchowej.

Ogłaszając wyrok sędzia powiedział, że gotów był skazać Casburn na trzy lata, ale wziął pod uwagę, że nadkomisarz adoptowała ostatnio dziecko wymagające opieki. Sędzia podkreślił, że skazana "chciała się wzbogacić udostępniając newralgiczną i potencjalnie szkodliwą dla policji informację".

Casburn tłumaczyła, że wcale nie chodziło o pieniądze

Kobieta tłumaczyła, że nawiązała kontakt z tabloidem nie dla korzyści materialnej, lecz dlatego, że chciała uświadomić opinii publicznej, iż funkcjonariusze Scotland Yardu z antyterrorystycznego departamentu SO15 zostali oddelegowani do operacji "Elveden", podczas gdy - jej zdaniem - ich wyłączną rolą powinno być zapobieganie zamachom i ochrona życia. Ława przysięgłych uznała jednak, że motywem jej działania była chęć zdobycia pieniędzy.

Jak dotąd w związku z aferą podsłuchową i jej różnymi aspektami aresztowano 56 osób, w tym ośmioro byłych bądź obecnych policjantów. Wśród oskarżonych jest m.in. Rebekah Brooks, była redaktor naczelna "NotW" i "The Sun", a ostatnio dyrektor koncernu prasowego News International należącego do grupy News Corp. Ruperta Murdocha. Aresztowano także byłego reportera "The Sun" Johna Kaya oraz pracownicę ministerstwa obrony Bettinę Jordan-Barber.

Dziennikarze chcieli dostać prywatne numery członków rodziny królewskiej

Zarzuty postawiono m.in. redaktorowi naczelnemu "NotW" w latach 2003-2007 Andy'emu Coulsonowi i byłemu korespondentowi tabloidu pisującemu o dworze królewskim Clive'owi Goodmanowi. Coulson i Goodman oskarżeni są o próbę przekupstwa w celu uzyskania dostępu do tajnego spisu prywatnych numerów telefonów członków rodziny królewskiej z zamiarem włamywania się do ich poczty głosowej.

Tabloid "News of the World" przestał się ukazywać w lipcu 2011 roku w związku z ujawnieniem afery podsłuchowej.