To oni 68 lat temu mordowali polskich oficerów. Na łamach opozycyjnej, rosyjskiej „Nowoj Gaziety” opublikowana została lista 125 „oprawców Katynia”, czyli osób, których szef NKWD Ławrentij Beria nagrodził za udział w tzw. operacji specjalnej. RMF FM jako pierwszy w Polsce publikuje listę oprawców, zidentyfikowanych przez historyka Nikitę Pietrowa.

Historyk współpracujący z rosyjskim Memoriałem, dotarł do rozkazu Berii o nagrodzeniu 125 osób biorących udział w przygotowaniu i wykonaniu egzekucji na polskich oficerach. Wśród wyróżnionych są oficerowie, podoficerowie, a także zwykłe sekretarki i maszynistki. Na liście jest m.in. Michaił Kriwienko, szef sztabu wojsk konwojowych NKWD oraz major Wasilij Błochin, któremu powierzano likwidowanie największych wrogów ZSRR. To on zastrzelił m.in. byłego ludowego komisarza bezpieczeństwa państwowego Mikołaja Jeżowa, pisarza Izaaka Babla i marszałka Michaiła Tuchaczewskiego.

Oto lista nazwisk z tzw. rozkazu Ławrentija Berii o nagrodzeniu uczestników „operacji specjalnej”.

1. Aleksandrow-Swietłow Aleksander Siergiejewicz

2. Antonow Inwan Ilicz

3. Babajan Tamara Christoforowa

4. Baranow M.A.

5. Barnaow Piotr Michaiłowicz

6. Barynow Iwan Spiridonowicz

7. Bezrukow Iwan Dmitrijewicz

8. Biełow Iwan Iwanowicz

9. Biełogorłow W.A.

10. Blank Klaudia Efimowna

11. Błochin Wasilij Michałowicz

12. Bogdanow N.F.

13. Bogdanow P.A.

14. Burd T.D.

15. Bigorowskij E.A.

16. Gabrylenkow T.K.

17. Galicyn N.A.

18. Gwozdowskij I.A.

19. Giecelewicz Rebeka Sołomonowa

20. Gołobinkin Nikołaj Iwanowicz

21. Gorjaczow Michaił Daniłowicz

22. Grybow Josif Iwanowicz

23. Grigoriew Michaił Porfirewicz

24. Gumotudynow I.A.

25. Dawidow Mitrofan Elisjejewicz

26. Debjatyłow Aleksiej Grigorjewicz

27. Dmitrijew Aleksandr Dmitrijewicz

28. Doroginin F.M.

29. Doronin Filip Iwanowicz

30. Jegorow Aleksiej Wasilewicz

31. Jemeljanow Alekander Michałowicz

32. Żyła M.A.

33. Żylcow Wasilij Iwanowicz

34. Żurawjow Małach Małachowicz

35. Żurawjow N.T.

36. Zajcew A.G.

37. Zacharow A.J.

38. Zyłberman Konstantin Sergiejewicz

39. Zinowjew Nikołaj Pawłowicz

40. Zorin Piotr Michałowicz

41. Zubow Nikołaj Aleksjejewicz

42. Zubow Władimir Piotrowicz

43. Zjuskin Grigorij Piotrowicz

44. Iwanow Wasilij Grigorjewicz

45. Iwanow Iwan Michałowicz

46. Ignatjew Michaił Fiedorowicz

47. Ilin (Czychow) Fiodor Klimentjewicz

48. Kalinin Anatolij Michałowicz

49. Karawajew Władimir Michałowicz

50. Karmanow Aleksander Andriejewicz

51. Karpow G.F.

52. Karcew Piotr Michałowicz

53. Kaczyn Timofiej Fedotowicz

54. Kiseljow Nikołaj Aleksiejewicz

55. Kobaljow Aleksander Siergiejewicz

56. Kozochotskij Michaił Andriejewcz

57. Komarowskij I.I.

58. Kostjurenko Władimir Kuzmicz

59. Kostjurenko N.K.

60. Krasnowidow I.I.

61. Kriwienko Michaił Spiridonowicz

62. Kuzniecowa Serafima Siemionowa

63. Kupryj Timofiej Fedorowicz

64. Lazarneko Siemion Matwiejewicz

65. Lebiediew M.D.

66. Lebanczukow G.K.

67. Loginow N.B.

68. Luginin Michaił Piotrowicz

69. Makarenkow G.I.

70. Marusjew Aleksiej Jegorowicz

71. Miedwiediew Iwan Borysowicz

72. Melnik A.T.

73. Melnik N.W.

74. Miszczenkow N.A.

75. Moisiejenkow Afanasij Anisimowicz

76. Moisiejenkow Wasilij Piotrowicz

77. Mokridyn I.P.

78. Nowosiełow Iwan Iwanowicz

79. Okuniew Aleksiej Wasilijewicz

80. Orłow Dmitrij Iwanowicz

81. Osipow W.A.

82. Oficerow Aleksiej Nazarowicz

83. Pawłow Wasilij Pawłowicz

84. Prudinkow Prochom Grigorjewicz

85. Pazorjenowa Anna Iwanowa

86. Pubanow Andriej Maksymowicz

87. Pybakow Aleksiej Aleksandrowicz

88. Siemiejnichin Demjan

89. Senjuszkin Nikołaj Michałowicz

90. Silczenkow I.M.

91. Sinjegubow Nikołaj Iwanowicz

92. Skorodumow W.J.

93. Smykałow I.P.

94. Sołowiow W.A.

95. Sołowiow M.M.

96. Sorokin W.K.

97. Stekołszczykow Iwan Aleksandrowicz

98. Stelmach Iwan Iwanowicz

99. Stiepanow Iwan Aleksandrowicz

100. Sucharjow Nikołaj Iwanowicz

101. Syromjatinkow Mitrofan Wasilewicz

102. Sytyn W.I.

103. Sjorin Andriej Borysewicz

104. Tarasow Georgij Nikonorowicz

105. Tiwanienko Łazar Andriejewicz

106. Tichownow Iwan Jegorowicz

107. Tymoszenko Grigorij Iwanowicz

108. Tichonow Dmitrij Fedorowicz

109. Tichonow Paweł Pawłowicz

110. Toczenow Afanasji Matwiejewicz

111. Fadiejew Aleksander Michałowicz

112. Fedoryszko S.M.

113. Feldman Iwan Iwanowicz

114. Forolenkow Iwan Leonowicz

115. Czykulin M.B.

116. Czykałow Aleksiej Ilicz

117. Czekulajew W.K.

118. Czyżajkin I.M.

119. Szewielew Aleksiej Makarowicz

120. Szygaliow Wasilij Iwanowicz

121. Szygaliow Iwan Iwanowicz

122. Szczepka Tichon Siergiejewicz

123. Jakowlew Arsenij Michałowicz

124. Jakowlew Piotr Aleksandrowicz

125. Jakuszew Trofim Pawłowicz.