Moskiewski Sąd Miejski odrzucił zażalenie Stowarzyszenia Memoriał, rosyjskiej organizacji pozarządowej dokumentującej zbrodnie stalinowskie, które skarżyło się na decyzję Głównej Prokuratury Wojskowej Rosji. Śledczy odmówili odtajnienia swojego postanowienia o umorzeniu śledztwa w sprawie mordu NKWD na polskich oficerach w 1940 roku.

Moskiewski Sąd Miejski podtrzymał stanowisko sądu pierwszej instancji, że Memoriał nie ma prawa domagać się odtajnienia decyzji Głównej Prokuratury Wojskowej z 21 września 2004 roku.

Sytuacja jest absurdalna - mówi korespondentowi RMF FM Przemysławowi Marcowi działacz Memoraiłu, Aleksander Gurianow:

Stowarzyszenie zapowiada, że nie zrezygnuje z walki o odtajnienie akt, co oznacza skierowanie sprawy do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.