ONZ wzywa do zamknięcia obozu w Guantanamo, gdzie przetrzymywani są podejrzani o terroryzm. Autorzy specjalnego raportu, który zostanie opublikowany w tym tygodniu, twierdzą, że dochodzi tam do tortur i żądają ukarania odpowiedzialnych za te praktyki.

Raport Komisji Praw Człowieka ONZ stwierdza, że Waszyngton powinien albo uwolnić 520 przetrzymywanych tam więźniów albo postawić ich przed sądem. Uznaje, że praktyki stosowane przez Amerykanów, w tym karmienie głodujących więźniów na siłę, są niemal jednoznaczne z torturami.

W raporcie pojawia się stwierdzenie, że "wszyscy odpowiedzialni za te działania, aż po najwyższe szczeble wojskowego i politycznego dowództwa", powinni za to odpowiedzieć. I choć nie wymienia się żadnego nazwiska określenie "polityczne dowództwo" sugeruje administrację USA a nawet samego prezydenta.