W amerykańskim Senacie odbyło się kolejne głosowanie w sprawie zniesienia wiz dla Polaków. Senatorowie nieco zaostrzyli kryteria, które Polska musi spełnić. Jednak nasi dyplomaci wciąż są optymistami.

Senatorowie chcą, by szanse na ruch bezwizowy miały kraje, które nie tylko wspierają Amerykę w wojnie z terrorem, ale też spełniają jeden z dwóch nowych warunków: Albo poniżej 10% odmów na wnioski wizowe - a tego Polska nie spełnia, albo zmieszczenie się w widełkach procentowych związanych z przekraczaniem legalnego okresu pobytu w Ameryce. Poziom ten ma ustalić Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Polscy dyplomaci są optymistami, ponieważ takich danych o przekraczaniu czasu legalnego pobytu w USA nie ma. Jak nieoficjalnie mówią - Departament i Senat chcą wizy Polsce znieść, a nowe obostrzenia mają jedynie uspokoić przeciwników tego rozwiązania.