Papież Franciszek przestrzegł w sobotę przed "nadużyciami władzy" w instytutach zakonnych. Jego zdaniem specjalnej uwagi wymagają zwłaszcza niedawno założone wspólnoty.

W przemówieniu do przedstawicieli watykańskiej Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego Franciszek zwrócił uwagę na to, że konieczna jest uwaga wobec założycieli zgromadzeń i wspólnot zakonnych, którzy czasem chcą sami być punktem odniesienia i uważają się za "jedynych depozytariuszy i interpretatorów charyzmatów, jak gdyby byli ponad Kościołem".

Ponadto papież apelował o czujność w doborze i przygotowaniu kandydatów oraz o to, jak sprawowana jest władza w takiej wspólnocie, czy nie dochodzi do jej "kumulacji", ile trwa kadencja przełożonej lub przełożonego.

Potrzebna - wskazał Franciszek - jest "czujność wobec nadużyć autorytetu i władzy".

Papież odnotował, że niedawno we Włoszech ukazała się książka na ten temat. To tom "Zasłona milczenia" watykanisty Salvatore Cernuzio o nadużyciach i przemocy w żeńskich zakonach.

Papież zauważył, że "codzienne nadużycia wyrządzają szkodę sile powołania".