W Paryżu spotkali się stali członkowie Rady Bezpieczeństwa ONZ i Niemcy. Rozmowy dotyczyły irańskiego programu nuklearnego. Teheran mimo żądań Rady Bezpieczeństwa rozwija program atomowy i wzbogaca uran. Za nałożeniem na Iran kolejnego, trzeciego pakietu sankcji opowiadają się USA, Wielka Brytania i Francja. Sprzeciwiają się Rosja i Chiny

W ostatnim raporcie Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) na temat programu nuklearnego Iranu oceniono, że choć Teheran uczynił istotne postępy zmierzające do zapewnienia przejrzystości swego programu, to nadal niewystarczająco współpracuje z agencją. Nie da się też jednoznacznie stwierdzić, czy nie rozwija tajnego wojskowego programu atomowego.