Krakowski prokurator Jacek Wygoda został powołany przez premiera Jarosława Kaczyńskiego na szefa pionu lustracyjnego Instytutu Pamięci Narodowej. Wygoda będzie nadzorował pracę około 100 prokuratorów z pionu śledczego.

To właśnie oni będą wstępnie sprawdzać prawdziwość oświadczeń lustracyjnych osób publicznych, występować do sądów w przypadku podejrzenia o "kłamstwo lustracyjne" oraz publikować listy agentów z PRL.

Jacek Wygoda był w latach 1990-1999 policjantem, a później dyrektorem Departamentu w Generalnym Inspektoracie Celnym. Następnie pracował jako funkcjonariusz Centralnego Biura Śledczego. Od 2001 r. do 2006 r. Wygoda był prokuratorem rejonowym w Krakowie, a potem - w Myślenicach. Od marca pracuje w krakowskiej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

Zgodnie z nową ustawą prawdziwość składanych oświadczeń ma badać nowy pion IPN i sądy powszechne. Lustracja ma objąć osoby urodzone przed 1 sierpnia 1972 r., pełniące funkcje publiczne.