Jacek Wygoda prokurator z Krakowa będzie Szefem Biura Lustracyjnego IPN - dowiedział się reporter RMF FM. Ma być odpowiedzialny za przeprowadzenie lustracji ponad 700 tysięcy osób w ramach nowej ustawy lustracyjnej, która obowiązuje od wczoraj.

Jacek Wygoda to wprawdzie na razie kandydat, ale już teraz można powiedzieć, że stuprocentowy. Jego kandydaturę wysunęli wspólnie prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Janusz Kurtyka i minister sprawiedliwości – Zbigniew Ziobro. Premier już wcześniej zapowiedział, że zda się na ich rekomendację.

A cała trójka - Ziobro, Kurtyka, Wygoda – zna się jeszcze z Krakowa. Jacek Wygoda do niedawna pracował jako prokurator rejonowy w Myślenicach, od ośmiu dni jest prokuratorem krakowskiego IPN-u, pionu śledczego. Teraz zajmie się budowaniem pionu lustracyjnego.

To jego biuro będzie tworzyć katalogi współpracowników SB i weryfikować oświadczenia lustracyjne. Wygodzie ma podlegać około 100 prokuratorów. Najtrudniejszy będzie pierwszy rok – uważa Antoni Dudek z IPN-u. Na razie jest tylko pewna kwota w budżecie na to przeznaczona. A przecież trzeba uruchomić biuro, dobrać ludzi, wynająć lokale dla nich. A równocześnie trzeba będzie się uporać z tą górą oświadczeń, które w ciągu 2 miesięcy spłyną - tłumaczy.

Jacek Wygoda urodził się 1 lutego 1965 r. w Krakowie. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 1990-1999 był funkcjonariuszem policji. Od 1999 r. do 2000 r. pełnił funkcję Dyrektora Departamentu w Generalnym Inspektoracie Celnym. W latach 2000-2001 był funkcjonariuszem Centralnego Biura Śledczego, zaś od 2001 r. do 2006 r. prokuratorem Prokuratury Rejonowej Kraków-Śródmieście Zachód. W 2006 r. został Prokuratorem Rejonowym w Myślenicach. Od marca 2007 r. pracuje w krakowskiej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

Zgodnie z nową ustawą prawdziwość składanych oświadczeń ma badać nowy pion IPN i sądy powszechne. Lustracja ma objąć osoby urodzone przed 1 sierpnia 1972 r., pełniące funkcje publiczne.