Jutro Jacek Wygoda rozpocznie pracę jako szef pionu lustracyjnego Instytutu Pamięci Narodowej – dowiedział się RMF FM. Premier zaakceptował jego kandydaturę zgłoszoną przez ministra sprawiedliwości i szefa IPN-u. Jutro oficjalnie wręczy Wygodzie nominację.

Krakowski prokurator Jacek Wygoda stanie na czele ponad 100 innych prokuratorów, którzy będą badać oświadczenia lustracyjne i przygotowywać jawne katalogi agentów bezpieki PRL.

W latach 1990-1999 Jacek Wygoda był policjantem, później był dyrektorem Departamentu w Generalnym Inspektoracie Celnym, a następnie był funkcjonariuszem Centralnego Biura Śledczego. Od 2001 r. do 2006 r. Wygoda był prokuratorem rejonowym w Krakowiem, a potem prokuratorem rejonowym w Myślenicach. Od marca pracuje w krakowskiej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

Zgodnie z nową ustawą prawdziwość składanych oświadczeń ma badać nowy pion IPN i sądy powszechne. Lustracja ma objąć osoby urodzone przed 1 sierpnia 1972 r., pełniące funkcje publiczne.