W wyborach do sejmików wojewódzkich pierwsze miejsce utrzymuje Platforma przed PiS. W wyborach do rad powiatów prowadzi PiS przed PO i PSL. W wyborach do rad gmin pierwsze jest PiS, a Platforma – druga - takie są nieoficjalne wyniki wyborów samorządowych. Jak się jednak okazuje na wszystkich szczeblach niezmienna jest porażka LPR.

Pomnikowym przykładem klęski Ligi Polskich Rodzin jest powyborcza sytuacja w Warszawie. Z Tomaszem Skorym, który stanął na chwilę przed pomnikiem Romana Dmowskiego – patrona Narodowej Demokracji, rozmawiał Bogdan Zalewski. Posłuchaj: