Specjalną „muzyczną” uchwałę o przyjęciu fanfary podjęto na sesji sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego. Melodia ma być znakiem rozpoznawczym dla całego regionu.

Fanfara różni się tym od hejnału, że w przeciwieństwie do niego jest motywem granym nie na jednym, a na wielu instrumentach. Radni zastanawiali się również, czy nie przyjąć także jakiegoś wyróżnika odzieżowego.

Taki hejnał powinien zawsze towarzyszyć uroczystemu wkroczeniu marszałka na salę obrad. Oczywiście jest to znak muzyczny, który będzie identyfikował województwo. Jest on potrzebny, tak jak wiele innych rzeczy służących promocji województwa. Dobrze byłoby powołać też heroldów, któryby ogłaszali przybycie osób piastujących wysokie stanowiska w naszym województwie - o urzędniczych ambicjach opowiadał jeden z radnych.

Na razie poprzestano jednak na fanfarze. Skomponował ją Krzysztof Herdzin.