Ustawa dotycząca KRUS jest niezgodna z konstytucją - twierdzi konstytucjonalista profesor Marek Chmaj. Jeżeli rzecznik praw obywatelskich Janusz Kochanowski faktycznie zaskarży ustawę do Trybunału Konstytucyjnego, ma duże szanse wygrać - twierdzi profesor.

Dlaczego państwo ma dopłacać do wszystkich rolników? Dopłaca za rolnika, który ma kilka hektarów i za rolnika, który ma kilkaset hektarów i otrzymuje miliony dotacji z Unii Europejskiej. Na pewno jest to dyskryminowanie jednych i uprzywilejowanie drugich - mówi w rozmowie z reporterką RMF FM profesor Chmaj.

Zdaniem eksperta, jest bardzo duża szansa na to, że Trybunał uzna ustawę za niezgodną z konstytucją. Od takiego wyroku nie będzie już odwołania i nikt nie będzie mógł go podważyć. Rolnikom pozostaną więc protesty.

Konieczność zmiany ustawy o Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oznaczałaby poważne kłopoty dla nowej koalicji rządzącej. Decyzja zostałaby źle przyjęta przez rolników, którzy teraz płacą bardzo niskie składki na ubezpieczenie zdrowotne. Resztę dopłaca państwo. Jak pisze "Rzeczpospolita", w przyszłym roku przewidziano na ten cel ponad trzy i pół miliarda złotych.