Unia Europejska potępia postępowanie władz Rosji wobec koncernu naftowego Jukos. To wyrównywanie rachunków między Kremlem a Michaiłem Chodorkowskim - mówi przedstawiciel Komisji Europejskiej, Eneko Landaburu.

Prezydent Putin celowo próbuje zniszczyć imperium gospodarcze Michaiła Chodorkowskiego, uwięzionego założyciela giganta naftowego Jukos. Po raz pierwszy padły oficjalnie tak ostre słowa pod adresem Putina.

Autor tej analizy, Eneko Landaburu, jest powszechnie znany z ostrych słów. Ma silną pozycję w Komisji, w której pełni funkcję dyrektora Departamentu Stosunków Zagranicznych. Często mówi to, czego nie wypada powiedzieć wyższym rangą przedstawicielom Komisji np. komisarzom, czy samemu przewodniczącemu.