Będzie nowa, o ponad 20 kilometrów krótsza droga z autostrady A4 w Karkonosze. Władze powiatów leżących na południe od najszybszej polskiej trasy same zdobyły fundusze na jej budowę - pieniądze znalazły się w Brukseli.

Mimo że droga była planowana od lat, nie było na nią pieniędzy w budżecie centralnym. Powiaty nie chciały dłużej czekać, więc same przystąpiły do działania. Aż 16 z 22 milionów złotych potrzebnych na budowę 30-kilometrowego odcinka drogi dała Unia Europejska.

Bez unijnego wsparcia cała droga pozostałaby tylko w sferze marzeń. Jej powstanie jest dla dotkniętego wysokim bezrobociem regionu ogromną szansą - cieszy się wicestarosta Złotoryjski. Cała ta część powiatu, wioski wzdłuż tej drogi uzyskają szanse na nowych inwestorów, na dostęp do autostrady A4 – uatrakcyjni to region inwestycyjny - dodaje.

Jeszcze bardziej skorzystają na tym kierowcy. Malownicza droga będzie najkrótszą trasą z autostrady A4 w Karkonosze. Dojazd nią w góry będzie krótszy od dojazdu drogami numer 3 i 5 o ponad 20 kilometrów.