Przedstawiłem prezydentowi uwagi PKW do zmian w Kodeksie wyborczym. Prezydent mówił, że będzie się przyglądał sprawie i ostateczną decyzję podejmie po zakończeniu prac parlamentarnych nad ustawą - powiedział szef PKW Wojciech Hermeliński po spotkaniu z Andrzejem Dudą.

Przedstawiłem prezydentowi uwagi PKW do zmian w Kodeksie wyborczym. Prezydent mówił, że będzie się przyglądał sprawie i ostateczną decyzję podejmie po zakończeniu prac parlamentarnych nad ustawą - powiedział szef PKW Wojciech Hermeliński po spotkaniu z Andrzejem Dudą.
Wojciech Hermeliński /Tomasz Gzell /PAP

Prezydent spotkał się we wtorek po godz. 17 z przewodniczącym Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie uchwalonej przez Sejm w zeszłym tygodniu nowelizacji Kodeksu wyborczego. Nad ustawą pracuje obecnie Senat. O spotkanie zwrócił się do prezydenta sędzia Hermeliński, który - jak mówił - chciał przedstawić Andrzejowi Dudzie uwagi Komisji do noweli.

Najważniejsza dla nas jest kwestia współpracy z Krajowym Biurem Wyborczym i powoływania przewodniczącego KBW. Tutaj zmiany, które są proponowane, które Sejm (...) uchwalił, jednak w naszym przekonaniu mogą uderzyć w tę współpracę, a przecież przewodniczący KBW to osoba, która stoi na czele KBW, które jest filarem dla nas i nie możemy abstrahować od tego, kto będzie tym szefem - powiedział.

Jak dodał, szef KBW to musi być osoba o ogromnym doświadczeniu i wiedzy. Boję się, że minister spraw wewnętrznych i administracji, który zgodnie z nowelą będzie nam przedstawiał trzech kandydatów po zaopiniowaniu tylko przez szefów kancelarii Sejmu, Senatu i prezydenta - nie znajdzie, nawet zakładając najlepszą wolę, takich kandydatów, którzy podejmą się i będą w stanie doprowadzić do bezpiecznego i bez żadnego problemu wyborów, które będą za kilka miesięcy - mówił Hermeliński.

Przewodniczący PKW powiedział, że niedopuszczalne jest, aby na tak krótki czas przed wyborami zmieniać obsadę Krajowego Biura Wyborczego.

To wszystko pan prezydentowi przedstawiłem. Pan prezydent powiedział, że temu się będzie przyglądał i ostateczną decyzję podejmie już po decyzji Senatu. Jeżeli będą poprawki wprowadzone - mam nadzieję, że będą - ustawa wróci jeszcze do Sejmu i dopiero po decyzji Sejmu trafi do prezydenta, który powiedział, że wtedy będzie zastanawiał się co dalej zrobić - poinformował Hermeliński.

Mucha: Mamy pewne potencjalne poprawki

Prezydencki minister Paweł Mucha spotkał się z dziennikarzami po zakończeniu spotkania. Zaznaczył, ze prezydent nie będzie odnosił się publicznie do uwag przedstawionych przez przewodniczącego PKW, ze względu na etap procesu legislacyjnego, na którym jest Kodeks - omawia go Senat. Podkreślił, że przewodniczący PKW, jeśli pojawiają się wątpliwości co do zmian prawa tam prowadzonych, ma możliwość przedstawienia ich Senatowi.

Mucha, dopytywany, czy prezydent podziela uwagi Hermelińskiego, przypomniał, że prace nad ustawą się nie zakończyły. Mamy pewne potencjalne poprawki, które mogą się pojawić, ale jest też sytuacja, że ten projekt ulegał zmianie, więc proces ten jest dynamiczny i określone zmiany nastąpiły - powiedział.

Na pewno jest tak, że prezydent przygląda się tym pracom, a biuro prawa i ustroju monitoruje te prace, które trwają w Senacie. Pan prezydent dostrzega pozytywne zmiany i na gruncie ustaw ustrojowych i dostrzega pozytywne zmiany związane z nowelizacją Kodeksu wyborczego - powiedział.

To spotkanie bardziej służyło wysłuchaniu uwag szefa PKW, niż formułowaniu na tym etapie legislacyjnym daleko idących ocen pana prezydenta - powiedział Mucha.

Spotkanie rozpoczęło się we wtorek po godz. 17, a szef PKW miał przekazać uwagi Komisji na temat zmian w Kodeksie wyborczym. Nad uchwaloną przez Sejm w zeszłym tygodniu nowelizacją Kodeksu pracuje obecnie Senat.

(az)