Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Oznacza to, że raty kredytów nie będą topnieć. Główna stopa Narodowego Banku Polskiego wynosi nadal 3,5 proc.

RPP rozpoczęła cykl obniżek stóp procentowych w listopadzie ubiegłego roku. Stopy spadły łącznie o 250 punktów bazowych. Dzisiejsza decyzja Rady Polityki Pieniężnej jest zgodna z oczekiwaniami ekonomistów.