Dlaczego raty kredytów w złotych są coraz wyższe, mimo że stopy procentowe stoją w miejscu od dwóch miesięcy? Bo rośnie tzw. stawka trzymiesięcznego WIBOR, na podstawie której ustalane są koszty kredytów. Jak wyliczyli eksperci Expandera, różnica między pomiędzy 3-miesięczną stawką WIBOR a oficjalną stopą procentową wynosi już blisko 0,9%.

Wzrost różnicy między stawką WIBOR a oficjalną stopą procentową to efekt rosnącego oprocentowania na rynku międzybankowym. Przez niecałe dwa miesiące 3-miesięczny WIBOR podniósł się o ok. pół pkt proc. – z nieco ponad 4,1% do ponad 4,6%. Trwający już od siedmiu tygodni wzrost 3-miesięcznej stawki Wibor powoduje, że kredyty hipoteczne w złotych drożeją.

Teoretyczna rata kredytu na kwotę 300 tys. zł (30 lat), zaciągniętego przed rokiem (marża 1%) wynosi dziś 1726 zł. Oznacza to wzrost już o 90 zł w stosunku do raty z 9 kwietnia, czyli dnia, gdy WIBOR był na najniższym poziomie 4,14%. Rata jest jednak o 448 zł niższa niż 24 października, gdy WIBOR był na rekordowo wysokim poziomie 6,87% (rata 2174 zł). W przypadku nowych kredytów (marża 2,8%) rata między 9 kwietnia a 27 maja wzrosła o 97 zł, z 1984 zł do 2081 zł.