Stopy bez niespodzianek. Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła koszt pieniądza na niezmienionym poziomie. Główna stopa NBP wynosi nadal nie mniej niż 3,75 proc. - podała RPP.

Jest do drugi miesiąc z rzędu, w którym stopy procentowe ani drgnęły. Stopa 7-dniowych interwencji nadal będzie wynosić nie mniej niż 3,75 proc., stopa lombardowa 5,25 proc.,

redyskontowa 4,00 proc., zaś depozytowa 2,25 proc.

W listopadzie ubiegłego roku RPP rozpoczęła cykl obniżek, podczas którego stopy procentowe spadły łącznie o 225 pkt. bazowych. Rada rozpoczęła cykl od obniżki stóp o 25 pkt. bazowych. Na grudniowym oraz styczniowym posiedzeniu dokonała redukcji stóp procentowych po 75 pkt. bazowych, a w lutym i w marcu obniżki wyniosły po 25 pkt. bazowych.