Błonia i krakowski Pobiednik, czyli lotnisko krakowskiego aeroklubu, to dwie kandydatury brane pod uwagę jako miejsce spotkania Światowych Dni Młodzieży w 2016 roku w Krakowie. Jak przyznał przewodniczący Komitetu Organizacyjnego ŚDM biskup Damian Muskus, najszczęśliwszą lokalizacją byłyby krakowskie Błonia. Dodał jednak, że ostateczna decyzja będzie należała do komitetu.

Obecnie kompletowany jest skład komitetu organizacyjnego. Potrwa to przynajmniej do końca listopada. Zostali już mianowani członkowie ścisłego sekretariatu ŚDM, który będzie się zajmował koordynacją przygotowań i koordynacją wszystkich sekcji ŚDM - tej wielkiej struktury, która jest tak bardzo rozbudowana - powiedział biskup. Szefem sekretariatu ŚDM został wybrany ks. Robert Tyrała. Będą z nim pracowały jeszcze trzy osoby.

Organizatorzy wydarzenia spotkali się już po raz pierwszy z krakowskimi władzami samorządowymi. W rozmowach brali udział m.in. prezydent Jacek Majchrowski, wojewoda małopolski Jerzy Miller, marszałek województwa małopolskiego Marek Sowa oraz kapłani i urzędnicy. Podczas spotkania przedstawiono sprawozdanie z tegorocznych Światowych Dni Młodzieży w Rio de Janeiro. Wszystkie strony zadeklarowały chęć współpracy. Uzgodniono także, że zostanie powołany wspólny komitet organizacyjny i określone poszczególne zadania do realizacji - zaznaczył biskup Muskus.

Podczas spotkania rozmawiano na temat daty i konkretnej lokalizacji wydarzeń związanych z ŚDM. Wyniki tej dyskusji zostaną przesłane do Papieskiej Rady ds. Świeckich. Biskup podkreślił także, że gdy zostaną one zaakceptowane, wówczas będzie można ogłosić ostatecznie, gdzie i kiedy odbędą się spotkania młodych z Ojcem Świętym. Organizatorzy liczą na współpracę nie tylko z władzami Małopolski, ale także z władzami centralnymi.

(MRod)