11-krotnie przekroczone normy stężenia pyłu w powietrzu – to wyjątkowo gęsta dziś atmosfera panująca w Rybniku. Powietrze jest tam bardzo zanieczyszczone, dlatego osoby cierpiące na choroby układu oddechowego powinny raczej zostać w domach.

W rybnickim powietrzu o 20 procent za dużo jest także groźnego dla zdrowia dwutlenku siarki. Niewiele lepiej jest w Żywcu, gdzie także we znaki daje się smog.

Synoptycy tłumaczą, że utrzymywaniu się zanieczyszczeń sprzyja bezwietrzna pogoda. Prognozy nie zapowiadają zmian w ciągu najbliższej doby.