Dwoje mieszkańców Lwowa groziło śmiercią polskiemu konsulowi w tym mieście, który zajmuje się wydawaniem Kart Polaka - poinformowała Służba Bezpieczeństwa Ukrainy w komunikacie.

SBU poinformowała, że dyplomata otrzymywał groźby pocztą elektroniczną od osób, które podrabiały dokumenty, mające pomóc w uzyskaniu tego dokumentu.

Oficerowie operacyjni SBU ustalili, że groźby wysyłało dwoje mieszkańców Lwowa, którzy zajmują się nielegalnym wyrabianiem polskich dokumentów dla obywateli Ukrainy - przekazała ukraińska służba.

SBU uściśliła, że podejrzani w tej sprawie wystawiali obywatelom Ukrainy fałszywe zaświadczenia o ich rzekomej działalności w organizacjach polskiej mniejszości narodowej w tym kraju, co miało pomóc w otrzymaniu Karty Polaka.

Po publikacjach w lokalnych mediach materiałów, w których ujawniono ten nielegalny proceder, przestępcy postanowili zemścić się na dziennikarzu (który opisał sprawę - PAP). Zarejestrowali adres poczty elektronicznej, z którego w imieniu autora śledztwa dziennikarskiego rozsyłali groźby do Konsulatu Generalnego RP i do polskiej społeczności Lwowa - poinformowała SBU.

Ukraińska służba przeprowadziła w tej sprawie rewizję w mieszkaniu podejrzanych, w trakcie której znaleziono m.in. 30 tysięcy euro oraz komputer, z którego wysyłano listy z groźbami.

Obecnie trwają działania w celu ustalenia wszystkich osób, zaangażowanych w ten nielegalny proceder - oświadczyła SBU. Postępowanie toczy się na podstawie artykułu ukraińskiego kodeksu karnego, który mówi o groźbach śmiertelnych - poinformowano.

Karta Polaka: Co to jest?

Karta Polaka, o którą można ubiegać się od kwietnia 2008 roku, umożliwia m.in. refundację wizy, dostęp do polskich szkół i uczelni oraz ułatwienia w uzyskiwaniu stypendiów, podejmowanie pracy i prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce.

Karta Polaka jest wydawana przez konsula; jest ważna przez 10 lat od momentu przyznania i może być przedłużana na wniosek zainteresowanego.

Osoby ubiegające się o Kartę Polaka muszą wykazać swój związek z polskością, w tym przynajmniej bierną znajomość polskiego, a także wykazać, że jedno z rodziców lub dziadków bądź dwoje pradziadków było narodowości polskiej. Mogą także przedstawić zaświadczenie organizacji polonijnej o działalności na rzecz kultury i języka polskiego.