Kardiochirurg Mirosław Garlicki może wystąpić do komornika o ściągniecie 30 tysięcy złotych zadośćuczynienia jakie ma mu zapłacić Zbigniew Ziobro. Krakowski sąd apelacyjny wydał klauzulę wykonalności wyroku. Były minister sprawiedliwości ma też przeprosić kardiochirurga.

9 grudnia krakowski sąd apelacyjny utrzymał wyrok, na mocy którego Zbigniew Ziobro musi przeprosić Mirosława Garlickiego za naruszenie jego dóbr osobistych poprzez wypowiedziane pod jego adresem słowa: "Już nikt nigdy przez tego pana życia pozbawiony nie będzie". Zmienił jedynie wysokość zasądzonego kardiochirurgowi przez sąd pierwszej instancji zadośćuczynienia - zwiększając z 7 tys. zł do 30 tys. zł.