Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Rzeszowie zamknęła siedem oddziałów. Lekarze z tych oddziałów nie wycofali wypowiedzeń.

Szpital do odwołania nie przyjmuje pacjentów na oddziały: chorób wewnętrznych i nefrologii, oddział pediatrii z pododdziałem neurologii dziecięcej, oddział noworodków z pododdziałem intensywnej terapii noworodka, oddział ginekologii i położnictwa, oddział chirurgii ogólnej, oddział gastroenterologii i szpitalny oddział ratunkowy w zakresie powyższych specjalności. Pacjenci będą kierowani do innych szpitali.

W regionie wypowiedzenia z pracy złożyło łącznie około 600 lekarzy z 10 szpitali. W trzech placówkach wypowiedzenia zrealizują się 31 sierpnia. Są to: szpital powiatowy w Sanoku, Szpital Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie oraz pozostałe wypowiedzenia z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego. W innych placówkach wypowiedzenia będą ważne na koniec września.