Nie ma żadnego tajnego aneksu do umowy na zarządzanie autostradą A4 - twierdzi w rozmowie z RMF FM przedstawiciel koncesjonariusza trasy. Odrzuca też zarzut, że firma nie pozwala gminom leżącym przy A4 remontować i modernizować dróg.

Nie oznacza to jednak, że skoro tajnego aneksu nie ma to gminy mają wolną rękę przy budowie i modernizacji dróg. Remontować, czy unowocześniać drogi gminom wolno. Można np. likwidować koleiny, czy poszerzać pobocza. Jest jednak jeden warunek: Chodzi o to, aby równolegle do autostrady nie powstała droga, która miałaby parametry autostrady. Takie gwarancje, jak wyjaśnia Alicja Rajtar zawiera jeden z załączników do umowy koncesyjnej.

Jak dotąd do zarządcy autostrady dotarły trzy wnioski w sprawie przebudowy lokalnych dróg, żadnych krytycznych uwag nie było. O budowie obwodnicy Zabierzowa na razie oficjalnie nie informował nikt – usłyszał reporter RMF FM.