500 zł na dziecko, obniżenie wieku emerytalnego, podniesienie do 8 tys. zł kwoty wolnej od podatku, bezpłatne leki dla osób po 75. roku życia i podniesienie minimalnej stawki godzinowej - to plany premier Beaty Szydło na pierwsze 100 dni rządów. Szydło przedstawiła je w wygłoszonym w Sejmie expose.

500 zł na dziecko, obniżenie wieku emerytalnego, podniesienie do 8 tys. zł kwoty wolnej od podatku, bezpłatne leki dla osób po 75. roku życia i podniesienie minimalnej stawki godzinowej - to plany premier Beaty Szydło na pierwsze 100 dni rządów. Szydło przedstawiła je w wygłoszonym w Sejmie expose.
Beata Szydło w Sejmie /Paweł Supernak /PAP

W CIĄGU PIERWSZYCH STU DNI:


1. Dodatek w wysokości 500 zł na dziecko, począwszy od drugiego, a w rodzinach o mniejszych dochodach, od pierwszego dziecka (źródła finansowania to: nowe podatki bankowy i od supermarketów, zwiększenie o 1 mld zł poboru z dywidend oraz zwiększenie o 1-1,5 mld zł kwoty deficytu budżetowego, poprawienie ściągalności VAT).

2. Obniżenie wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn.

3. Podniesienie do 8 tys. zł kwoty wolnej od podatku.

4. Zagwarantowanie bezpłatnych leków dla osób od 75. roku życia.

5. Podwyższenie minimalnej stawki godzinowej do 12 zł.

6. Zniesienie obowiązku posyłania 6-latków do szkół (ma to zależeć od decyzji rodziców)

7. Projekty dotyczące ubezpieczeń rolniczych oraz ochrony polskiej ziemi przed niekontrolowanym wykupem.


POZOSTAŁE ZAPOWIEDZI:PODATKI

1. Wprowadzenie podatków sektorowych: bankowego oraz od supermarketów.

2. Poprawienie ściągalności podatku VAT.

3. Obniżenie podatku CIT dla małych firm do 15 proc.

4. Skuteczniejszy pobór akcyzy i podatku CIT od dużych korporacji.


PRACA, EMERYTURY

Oprócz podniesienia stawki godzinowej do 12 zł, Beata Szydło zapowiada:

1. Pakt o podniesieniu płac, zawarty pod patronatem państwa między organizacjami pracowniczymi a przedsiębiorcami.

2. Likwidację umów śmieciowych.

3. Dążenie do podnoszenia emerytur - debata z obywatelami, w której będą mogli podejmować decyzje o tym systemie.


BUDOWNICTWO

1. Program budowy mieszkań dla przeciętnie i mniej niż przeciętnie zarabiających obywateli. Budowa mieszkań na tanich działkach, które państwo odstąpi za symboliczną kwotę. Będą one budowane ze środków kredytowych. Czynsz za wynajem obejmie długoletnią spłatę kredytu, równoznaczną z wykupem mieszkania.


ROLNICTWO, ROZWÓJ MNIEJSZYCH MIEJSCOWOŚCI ORAZ WSI

1. Projekt dotyczący ubezpieczeń rolniczych.

2. Projekt dotyczący ochrony polskiej ziemi przed niekontrolowanym wykupem.

3. Przeznaczenie 3 proc. PKB na wsparcie wsi.

4. Wyrównywanie dopłat dla rolników; mają być porównywalne do tych przyznawanych w innych krajach UE.

5. Zatrzymanie oraz odwrócenie procesu "zwijania" szkół, przedszkoli, bibliotek, posterunków policji oraz placówek pocztowych.


ENERGETYKA

1. Rozwiązywanie problemów górnictwa przy współpracy i konsultacjach z górnikami.

2. Zagwarantowanie bezpieczeństwa energetycznego przez wykorzystanie polskiego węgla kamiennego i brunatnego oraz przez działania zmierzające do zagwarantowania w każdej sytuacji dostaw gazu i ropy.

3. Dokończenie budowy gazoportu oraz rozważenie budowy kolejnego w okolicach Trójmiasta.


OPIEKA ZDROWOTNA

1. Powrót do finansowania opieki zdrowotnej z budżetu państwa.

2. Wzmocnienie państwowego ratownictwa medycznego.

4. Tworzenie gabinetów stomatologicznych oraz lekarskich w szkołach.

5. Odbiurokratyzowanie służby zdrowia.


EDUKACJA, SZKOLNICTWO WYŻSZE

1. Zniesienie obowiązku posyłania 6-latków do szkół - pozostawienie decyzji rodzicom.

2. Stopniowy powrót do 8-letniej szkoły podstawowej oraz 4-letniego liceum.

3. Likwidacja "godzin karcianych" - jak zapowiedziała premier - będzie jedną z pierwszych decyzji minister edukacji narodowej.

4. Odbiurokratyzowanie szkoły oraz uczelni wyższych

5. Odbudowa oraz przystosowanie szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy oraz gospodarki.

6. Powrót do "pełnego nauczania historii oraz do klasycznego kanonu lektur".

7. Rozbudowa sieci bezpłatnych przedszkoli.

8. Inwestowanie w aktywność sportową dzieci i młodzieży.

9. Zwiększenie finansowania nano- i biotechnologii oraz wspieranie badań pracowników naukowych.


INNE:

1. Powołanie przy premierze Narodowego Forum Przedsiębiorców, które zapewni ścisłą współpracę nauki i biznesu.

2. Podwójny odpis inwestycyjny dla przedsiębiorców, którzy będą reinwestowali zarobione pieniądze w rozwój swoich firm.

3. Wykorzystanie stosowanego w Europie systemu LTRO, czyli niskoprocentowych pożyczek na cele rozwojowe na wzór instrumentów finansowych stosowanych przez Europejski Bank Centralny.

4. Wprowadzenie systemu zachęt inwestycyjnych: amortyzacja inwestycji w ciągu roku, podwójna amortyzacja w razie inwestycji innowacyjnych.

5. Umocnienie Banku Gospodarstwa Krajowego i zmiana formuły działania przedsiębiorstwa Polskie Inwestycje Rozwojowe (zmiana nazwy na Inwestycje Polskie).

6. Stworzenie Funduszu Inwestycyjnego z wykorzystaniem "możliwości wielkich przedsiębiorstw państwowych".

7. Odbudowa gospodarki morskiej i wsparcie branż, które mają największe szanse rozwojowe: przemysł energetyczny, chemiczny, zbrojeniowy, sektor usług ITI oraz "przemysły kreatywne", m.in. związane z np. tworzeniem gier komputerowych. Wzmocnienie takich ośrodków przedsiębiorczości, jak dolina lotnicza, dolina mleczna, budowanie nowych, np. doliny kolejowej.

8. Zmiana przepisów tak, by nie dochodziło do sytuacji, w której odbiera się dzieci rodzinom o niskich zarobkach

ZOBACZ CAŁE WYSTĄPIENIE PREMIER BEATY SZYDŁO: