Prezydent Andrzej Duda spotkał się z prezesem Trybunał Konstytucyjnego Andrzejem Rzeplińskim. Rozmawiali przy okazji nominacji sędziowskich - wyjaśniła szefowa kancelarii prezydenta Małgorzata Sadurska.

(Andrzej Rzepliński - red.) przyjął zaproszenie, tak jak to było dotychczas, gdy prezes Trybunału Konstytucyjnego, prezes Sądu Najwyższego oraz wiceprezes Naczelnego Sądu Administracyjnego i inne osoby brały udział w tego typu uroczystościach - powiedziała. Obecność prezesa Rzeplińskiego miała związek z nominacjami sędziowskimi - podkreśliła, dopytywana o ewentualne działania prezydenta ws. TK.

Wcześniej Marcin Kędryna z Kancelarii Prezydenta zamieścił w portalu społecznościom zdjęcie rozmawiających prezydenta i prezesa TK. Nieoficjalnie ze źródeł zbliżonych do Pałacu Prezydenckiego wynika, że prezydent i prezes TK rozmawiali także za zamkniętymi drzwiami.

Akty powołania dla 69 osób

W czwartek prezydent Duda wręczył 69 osobom akty powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego; nowo powołani sędziowie złożyli wobec prezydenta ślubowanie - informuje na stronie internetowej Kancelaria Prezydenta.

Z komunikatu wynika, że prezydent gratulował awansów i zwrócił się do sędziów: Proszę, byście wydając wyroki, kierowali się własnym doświadczeniem, żebyście byli samodzielni, byście patrzyli na sprawy szerzej niż tylko przez pryzmat czysto pojętego prawa i jego litery, ale żebyście patrzyli na sprawy także jako ludzie i pamiętali o tym, że każda sprawa pojedynczego człowieka, która znajduje się w waszych rękach jest sprawą tej właśnie osoby, być może dla niej najważniejszą - powiedział prezydent.

Prosił sędziów, by zawsze mieli głębokie poczucie niezależności i niezawisłości. I żebyście nie ulegali żadnym naciskom nawet w najtrudniejszych sprawach. Miejcie państwo to poczucie godności za sprawowanie urzędu sędziego Rzeczypospolitej - powiedział Andrzej Duda.

Przypomnijmy - pod koniec grudnia ub. roku prezydent podpisał nowelizację ustawy o TK, która zakłada, że Trybunał co do zasady ma orzekać w pełnym składzie liczącym co najmniej 13 na 15 sędziów TK (dziś pełny skład to co najmniej 9 sędziów). W składzie siedmiu sędziów będą zaś badane m.in. skargi konstytucyjne i pytania prawne sądów. Orzeczenia pełnego składu będą zapadać większością 2/3 głosów, a nie - jak dziś - zwykłą. Ponadto, terminy rozpatrywania wniosków wyznaczane będą w TK według kolejności wpływu.

(abs)