174 sprawy czekają obecnie na rozpoznanie przez Trybunał Konstytucyjny. W 2015 r. wydał on 173 orzeczenia merytoryczne. Takie wstępne dane statystyczne ogłosiło Biuro Trybunału Konstytucyjnego, w związku "z nierzetelnymi informacjami o pracy TK w ostatnich latach".

W 2015 r. do Trybunału Konstytucyjnego wpłynęło 245 spraw. Było w tym 181 spraw niepodlegających wstępnej kontroli (są to wnioski złożone głównie przez prezydenta RP, parlamentarzystów, RPO, Prokuratora Generalnego, SN i NSA) oraz 64 sprawy po wstępnym rozpoznaniu (np. skargi konstytucyjne obywateli, wnioski samorządów terytorialnych, związków zawodowych czy związków wyznaniowych).

W 2015 r. Trybunału Konstytucyjnego wydał 173 orzeczenia w 303 w sumie sprawach (czasem TK wydaje jeden wyrok w kilku sprawach - gdy są połączone do wspólnego rozpoznania). Były w tym: 63 wyroki, 109 postanowień o umorzeniu postępowania oraz jedno postanowienie o częściowym umorzeniu postępowania przed wydaniem wyroku.

W 2015 r. Trybunału Konstytucyjnego wydał też 5 postanowień sygnalizacyjnych (czyli zwrócił się do Sejmu o uregulowanie danej kwestii) oraz 12 o zawieszeniu postępowania.

Statystyczny sędzia Trybunału Konstytucyjnego w 2015 r. 12 razy był przewodniczącym składu orzekającego oraz sprawozdawcą w danej sprawie; 43 razy zasiadał też w składach orzekających.

(mn)