Leszek Balcerowicz – prezes Narodowego Banku Polskiego, krytykuje dzisiejszą decyzję Sejmu o powołaniu komisji śledczej, która ma prześwietlić działalność polskich banków i nadzoru bankowego od początku istnienia III Rzeczpospolitej.

Przyjęcie przez Sejm uchwały o powołaniu komisji nastąpiło na 12 dni przed posiedzeniem Komisji Nadzoru Bankowego, która ma rozstrzygać wnioski UniCredito złożone w lipcu 2005 r. Trudno oprzeć się wrażeniu, że przyjęcie tej uchwały jest próbą wywarcia presji na członków komisji - mówi Balcerowicz.

Szef NBP podkreśla, że podejmując uchwałę o powołaniu bankowej komisji śledczej posłowie całkowicie pominęli opinie konstytucjonalistów, które wskazywały na jej niezgodność z konstytucją.