UniCredito, główny akcjonariusz banku Pekao SA, zlecił funduszom z grupy Pioneer, zaprzestanie inwestowania w akcje BPH - premier ujawnił treść listu, jaki ABW przesłała do Leszka Balcerowicza.

Pismo, które podczas sejmowej debaty odczytał premier, pochodzi z piątku - 10 marca 2006 roku. Zastępca szefa ABW mjr Marek Wachnik informuje w nim o zleceniu UniCredito, które mogło spowodować straty klientów funduszy Pioneer i prawdopodobnie także straty mniejszościowych akcjonariuszy Pekao SA.

Podobne zlecenie miał także zarząd BPH. Jednakże fundusze inwestycyjne z grupy BPH nie podjęły go, traktując jako sprzeczny z zasadami funkcjonowania funduszy inwestycyjnych. Z posiadanej przez ABW wiedzy wynika, że opisana sytuacja jest przedmiotem analizy Komisji Papierów Wartościowych i Giełd - mówił premier.

Marcinkiewicz podkreślał, że pismo ABW to rutynowa działalność, niekoniecznie związana ze służbami specjalnymi, a jego treść ma znaczenie, bo pokazuje, jak działa w Polsce UniCredito, i to jeszcze w momencie, kiedy nie jest właścicielem BPH. Wg premiera rzecz wymaga zbadania i dlatego Komisja Nadzoru Bankowego nie powinna dziś podejmować decyzji o fuzji, ale czekać na wyjaśnienie sprawy. Premier dodał, że pismo to przekazał do wszystkich członków KNB.

O godz. 16 rozpoczęło się posiedzenie Komisji Nadzoru Bankowego. Wydanie decyzji KNB w sprawie wniosku UniCredito dotyczącego wykonywania prawa głosu z akcji BPH, zostało przesunięte o 3 tygodnie.