Partie koalicyjne są przekonane, że zmiany w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego są konieczne – stwierdził premier Donald Tusk. Dodał, że jeszcze w tym roku zostaną zaproponowane zmiany w KRUS.

"Dziennik" napisał, że w resorcie rolnictwa trwają prace nad reformą systemu ubezpieczeń rolników. Celem reformy ma być skończenie z zasadą, że rolnik, niezależnie od wielkości majątku, liczby posiadanych hektarów i dochodu, płaci do KRUS taką samą składkę na ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz wypadkowe i chorobowe.

PO i PSL są przekonane że zmiany w KRUS są niezbędne. Głównie dlatego, że z KRUS korzystają w sposób nierównoprawny bardzo różne grupy - jeśli chodzi o ich rzeczywisty stan dochodów - powiedział Tusk.

Pytany o różnice zdań między nim a prezesem PSL Waldemarem Pawlakiem w sprawie KRUS, Tusk powiedział: Jest inny typ wrażliwości między mną, a Waldemarem Pawlakiem, jeśli chodzi o KRUS. To zrozumiałe. Wiedzieliśmy od samego początku, że tutaj wymagana będzie uczciwa, rzetelna, czasami twarda rozmowa.