Specjalny punkt konsultacyjny dla Polaków pracujących na terenie Niemiec uruchamia Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych. Pomoc prawną uzyskają tam przede wszystkim osoby pracujące w branży opiekuńczej - opiekujące się dziećmi lub starszymi osobami. Szacuje się, że w ten sposób za naszą zachodnią granicą pracuje ponad 200 tysięcy Polaków. To najczęściej kobiety.

Będziemy starali się pomóc takim pracownikom, żeby ich praca była wykonywana zgodnie z przepisami i standardami, a przede wszystkim, żeby byli traktowani w sposób godny i otrzymywali takie wynagrodzenie, jakie się im należy. Mogą zgłaszać się do nas także pracownicy delegowani z innych branż, pracujący na terenie Niemiec. Przedstawiciele branży budowlanej czy rolniczej - zapowiada Piotr Ostrowski.

Zdaniem Adama Rogalewskiego sytuacja opiekunów osób starszych mieszkających w domu pacjenta w wielu przypadkach przypomina współczesne niewolnictwo. Nie tylko pracują oni dla rodzin niemieckich, także mieszkają z nimi, więc są dostępni 24 godziny na dobę, a płaci się im często za pracę ośmiogodzinną - dodaje.

Jak skorzystać z pomocy?

Punkt konsultacyjny dla delegowanych do Niemiec opiekunek osób starszych mieści się w siedzibie OPZZ w Warszawie. Z Adamem Rogalewskim można kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej (opieka@opzz.org.pl), telefonicznie: 0048-572-249-473 i osobiście w siedzibie OPZZ (ul. Kopernika 36/40 w Warszawie, II piętro, pokój 210).

Punkt konsultacyjny ma również swoją stronę na Facebooku.

Biuro punktu konsultacyjnego powstało w ramach realizacji dwuletniego projektu współfinansowanego przez Komisję Europejską: "Sprawiedliwe warunki pracy: Dostęp do sprawiedliwych warunków pracy dla pracowników delegowanych poprzez udzielanie informacji i współpracy w wybranych sektorach".

W projekcie uczestniczą instytut szkoleniowy niemieckiej centrali związkowej DGB i związki zawodowe z Rumunii, Węgier, Słowenii, Chorwacji i z Polski (OPZZ). 

Opracowanie: